top of page
dreamstime_xs_47636411.jpg

Energetické léčení

Pranic Healing

bezdotyková forma

HARMONIZACE ENERGETICKÉHO SYSTÉMU

člověka

 léčení světlem zdroje 

CO JE ENERGETICKÉ LÉČENÍ ?

Pránická terapie/energetické léčení je starodávný způsob energetické medicíny.

Je to účinná bezdotyková terapeutická technika, která používá pránu - energii,

k rozpoznání a vyrovnání nerovnováhy v energetickém systému člověka. 

Tuto nerovnováhu je možné harmonizovat a přeměnit tak celé energetické pole člověka. 

Prána je životní síla - ENERGIE - Světlo zdroje 

(v Číně je nazývána Chi a v Japonsku Ki). 

 Všechna hmota ve vesmíru je tvořena energií.

Tedy všechno kolem nás, ale i v nás, a to nejen lidské tělo,
ale také myšlenky a pocity jsou určitou formou energie. 

 

JAK ENERGIE FUNGUJE ?

Věda říká, že energie nemůže být zničena, ale může být transformována.

Když pochopíme, jak funguje energie ve hmotě,

můžeme změnit svůj život transformací negativních energií v energie pozitivní,

                               nemoc v uzdravení,

                                   přivést hojnost,

                                    dobré vztahy,

                          osobní a duchovní rozvoj,

                              psychickou pohodu

                          a radost do svého života

PRINCIP

Energetické léčení je založeno na principu spojitosti mezi fyzickým tělem a energetickým polem.

Jakákoliv nerovováha se v energetickém poli projeví dříve než ve hmotě (tedy dříve než ve fyzickém těle)
a jakékoliv onemocnění se tedy projeví nejdříve v energetickém poli člověka a následně pak ve fyzickém těle.

Ošetřením energetického pole (aury), energetických center (čaker) a energetických drah (meridiánů) v těle se vytvoří takové energetické pole, které podporuje a urychluje přirozenou schopnost těla se uzdravit.

CO JE VÝSLEDKEM ?

 Výsledkem je harmonizovaná aura - energetický obal těla

 harmonizované čakry - energetická centra ve fyzickém těle

 harmonizované meridiány - energetické dráhy v těle

 a harmonizované fyzické orgány.

Obnovením rovnováhy energií se pak aktivují a posilují přirozené sebeozdravné procesy

ve fyzickém těle i v psychice.
 

  

JEN TO, CO JE V HARMONII A ROVNOVÁZE,

JE ZDRAVÉ,

VYŽIVENÉ

A FUNGUJÍCÍ.

  

 Harmonizací energií můžeme nerovnováhu řešit dříve než člověk fyzicky onemocní

KDY JE VHODNÉ ?

Energetické léčení je účinné jak při akutních, tak i chronických

fyzických i psychických potížích.

Je určeno k doplnění moderní medicíny.

Nejedná se o náhradu lékaře ani moderní medicíny.

Práničtí léčitelé nezasahují do léčby předepsané lékaři, nediagnostikují,

ale používají lékařskou diagnózu jako základ pro léčení energií.

  

 

JAK TERAPIE PROBÍHÁ ?

Základní sezení trvá minimálně 90 - 120 minut.

Úvodních 30 minut věnujeme povídání si, následující hodinu pak

harmonizaci čaker a energetického pole a fyzických orgánů klienta.

Někdy je potřeba povídat si déle, před samotnou harmonizací i po ní,

záleží vždy na klientovi a na procesu, kterému necháváme volný prostor pro projevení.

Cena sezení se odvíjí od skutečné délky terapie.

Pravidelnými sezeními můžeme dlouhodobě velice pozitivně ovlivňovat kvalitu svého života.

"Žijte svůj život radostně, naplněně, zdravě a šťastně!"

SoftTouch_gold rose_logo_PranicTherapy-04.png
bottom of page